Missing maps

Missing maps

Každý den řeší týmy humanitárních organizací operujících v odlehlých částech světa logistické problémy typu: „Kolik tam žije lidí?“, „Jak se tam dostaneme?“
Humanitární jednotka

Humanitární jednotka

Humanitární jednotka je tvořena dobrovolníky, kteří se vedle svého občanského povolání rozhodli být připraveni (technicky i kvalifikačně) pro případ nasazení při mimořádné události nebo krizového stavu (například stav nouze při povodních apod.).
Naše projekty

Naše projekty

Humanitární pohotovost má dojezdový čas na území hl.m. Prahy do 90 minut (mimo Prahu podle dojezdové vzdálenosti). Humanitární pohotovost je schopna se postarat o osoby, které byly zasaženy mimořádnou událostí, například požárem domu nebo jsou evakuovány a do doby než se jejich situace dočasně vyřeší, potřebují humanitární pomoc a nebo konsultaci, první psychologickou pomoc apod.
Nasazení a výcvik

Nasazení a výcvik

V roce 2016 se nám podařilo významně zlepšit materiální vybavení pro poskytování pomoci při mimořádných událostech. Zásadní pro nás bylo zajištění vozidla, které nám formou bezplatného operativního leasingu zapůjčila firma JJ Rent Car. Díky grantové podpoře Magistrátu hlavního města Prahy jsme mohli zakoupit 40 sad lehátek s lůžkovinami, reflexní vesty pro dobrovolníky, termoboxy i vestavbu do přívěsu.
Napsali o nás

Napsali o nás

Na začátku června se Europ Assistance rozhodla aktivně zapojit do odstraňování následků povodní. Takovéto akce jsme se zúčastnili poprvé, předtím jsme ale například pomáhali uklízet v ptačím parku, takže s pomocí ostatním zkušenosti máme. V pátek 7. června jsme tedy vyrazili nejprve do centra Červeného kříže, kde jsme dva vozy naplnili čisticími prostředky a úklidovým materiálem se sbírek ČČK.
Management péče o zasažené osoby

Management péče o zasažené osoby

Tento projekt má sice jedno zaměření, ale dvoje využití. Jednak si u nás můžete objednat níže uvedený kurs (viz dále) a jednak se s námi můžete domluvit na formě zabezpečení péče o Vaše klienty v případě mimořádné události.