Jak darovat krev

Jak darovat krev

Dárcem se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 – 65 let dlouhodobě pobývající na území ČR s váhou vyšší než 50 kg, který má uzavřené veřejné
Exkurze na transfuzní oddělení

Exkurze na transfuzní oddělení

Od roku 2008 si mohou přijít studenti předposledních a posledních ročníků středních škol prohlédnout transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady nebo Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice a „jen jako darovat krev“
Oceňování dárců spolky ČČK v Praze

Oceňování dárců spolky ČČK v Praze

Pro přehlednost uvádíme, která transfuzní oddělení a pražské oblastní spolky ČČK spolupracují na oceňování dárců krve a krevních složek Informace o předávání ocenění dárcům z Prahy se 120 odběry je uvedena níže.
Jak předává ocenění náš spolek

Jak předává ocenění náš spolek

Několikrát ročně organizuje náš spolek pro zvané dárce slavnostní večery „“Poděkování dárcům krve a krevních složek, kde jsou dárcům (nebo jejich zástupcům) předávána ocenění ČČK a drobné dárky prostřednictvím zástupců ČČK a sponzorů.
Registr dárců kostní dřeně

Registr dárců kostní dřeně

Kostní dřeň je tkáň, ve které vznikají všechny krevní buňky. V České republice onemocní každý rok stovky lidí, mladých lidí i dětí, život ohrožujícími chorobami, jako jsou leukémie, těžké krvetvorné útlumy, zhoubné nádory a další vážné nemoci krve a obranyschopnosti.
Klub dárců krve

Klub dárců krve

Nabízíme bezpříspěvkovým dárcům krve nebo lidem aktivně podporujícím myšlenku bezpříspěvkového dárcovství krve (kteří např. nemohou darovat ze zdravotních důvodů nebo kvůli věku) možnost vstoupit do Klubu dárců krve při Oblastním spolku ČČK Praha 1.