Klub pro seniory

Klub pro seniory

Kluby a místní skupiny při našem spolku jsou otevřeny všem zájemcům z řad seniorů