Cvičení Trója 2017

Každoročné cvičení připravenosti systému protipovodňového opatření v Praze.

Pochvalný list

Členové humanitární jednotky byli pochváleni za svou činnosti. Děkujeme hl. m. Praha