Management péče o zasažené osoby

Management péče o zasažené osoby

Tento projekt má sice jedno zaměření, ale dvoje využití. Jednak si u nás můžete objednat níže uvedený kurs (viz dále) a jednak se s námi můžete domluvit na formě zabezpečení péče o Vaše klienty v případě mimořádné události.
Invakuace

Invakuace

Do českého prostředí jsme zavedli tento nový pojem, který je ale již řadu let součástí krizové připravenosti v zahraničí.
Asistenční centra

Asistenční centra

Opět se jedná o novinku, která v západní Evropě má své uplatnění již řádově 20 let. V našich podmínkách se zatím o takové potřebě a péči o obyvatelstvo zasažené mimořádnou událostí neuvažovalo.